สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่
28/01/53

แจ้งปิดทำการงานทะเบียนราษฏรชั่วคราวเพื่อปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์


ด้วยสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองพัทลุง จะปิดทำการเพื่อปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎรและบัตรประำจำตัวประชาชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ในระหว่างวันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน 2555 ยกเว้นเฉพาะการรับแจ้งตายซึ่งต้องแจ้งการตายภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่เวลาตายหรือเวลาพบศพ และจะเปิดทำการอีกครั้งในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 หากสงสัยสามารถสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 074-6140499 ในวันและเวลาราชการ จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ด้วย
โดย: ทม.พัทลุง
วันที่ 08/11/2555

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ขอเชิญชมโขนเทิดพระเกียรติ ฯ ในงานตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง ประจำปี 2559 (ดู:7)(22/07/2559)
จังหวัดพัทลุง ขอเชิญชมโขนเทิดพระเกียรติ ฯ ในงานตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง ประจำปี 2559 (ดู:24)(11/07/2559)
เทศบาลเมืองพัทลุงขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติและเวียนเทียน ในวันอาสาฬหบูชา (ดู:40)(22/07/2559)
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานตำแหน่งประเภทวิชาการ (ดู:68)(05/07/2559)
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ “ เทิดทูนสถาบัน เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนเมืองลุง” (ดู:35)(20/06/2559)