สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่
28/01/53

แจ้งปิดทำการงานทะเบียนราษฏรชั่วคราวเพื่อปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์


ด้วยสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองพัทลุง จะปิดทำการเพื่อปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎรและบัตรประำจำตัวประชาชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ในระหว่างวันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน 2555 ยกเว้นเฉพาะการรับแจ้งตายซึ่งต้องแจ้งการตายภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่เวลาตายหรือเวลาพบศพ และจะเปิดทำการอีกครั้งในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 หากสงสัยสามารถสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 074-6140499 ในวันและเวลาราชการ จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ด้วย
โดย: ทม.พัทลุง
วันที่ 08/11/2555

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ประกาศ ทดสอบเดินรถทางเดียว ถนนประชาบาล (ดู:24)(18/04/2557)
เชิญร่วมเล่นน้ำสงกรานต์ ณ ถนนข้าวสังข์หยด(ถนนพัฒนา) (ดู:133)(31/03/2557)
ประกาศสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองพัทลุง เรื่อง การจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ (ดู:69)(27/03/2557)
จังหวัดพัทลุงขอเชิญร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นในงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 255 (ดู:64)(24/03/2557)
เทศบาลเมืองพัทลุงขอเชิญพี่น้องประชาชน ร่วมโครงการเทศบาลพบประชาชน วันที่ 4 เมษายน 2557 ณ ที่ทำการชุมชนบ้านท่าน้ำหัวนอน (ดู:36)(24/03/2557)