สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่
28/01/53

แจ้งปิดทำการงานทะเบียนราษฏรชั่วคราวเพื่อปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์


ด้วยสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองพัทลุง จะปิดทำการเพื่อปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎรและบัตรประำจำตัวประชาชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ในระหว่างวันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน 2555 ยกเว้นเฉพาะการรับแจ้งตายซึ่งต้องแจ้งการตายภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่เวลาตายหรือเวลาพบศพ และจะเปิดทำการอีกครั้งในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 หากสงสัยสามารถสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 074-6140499 ในวันและเวลาราชการ จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ด้วย
โดย: ทม.พัทลุง
วันที่ 08/11/2555

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
เชิญเที่ยวงานเฉลิมฉลองตลาดน้ำลำปำ ครบรอบ 1 ปี (ดู:31)(02/02/2559)
เทศบาลเมืองพัทลุง ขอเชิญร่วมงานประเพณีตรุษจีน ประจำปี 2559 (ดู:68)(02/02/2559)
เทศบาลเมืองพัทลุงจัดกิจกรรมค่ายกลางวันนักเรียนชั้นอนุบาล ๒๒ มกราคม ณ หาดแสนสุขลำปำ (ดู:39)(19/01/2559)
ประกาศสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองพัทลุง เรื่อง การจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ (ดู:79)(08/01/2559)
งานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 (ดู:81)(02/02/2559)