สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่
28/01/53

แจ้งปิดทำการงานทะเบียนราษฏรชั่วคราวเพื่อปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์


ด้วยสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองพัทลุง จะปิดทำการเพื่อปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎรและบัตรประำจำตัวประชาชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ในระหว่างวันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน 2555 ยกเว้นเฉพาะการรับแจ้งตายซึ่งต้องแจ้งการตายภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่เวลาตายหรือเวลาพบศพ และจะเปิดทำการอีกครั้งในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 หากสงสัยสามารถสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 074-6140499 ในวันและเวลาราชการ จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ด้วย
โดย: ทม.พัทลุง
วันที่ 08/11/2555

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ “ เทิดทูนสถาบัน เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนเมืองลุง” (ดู:20)(20/06/2559)
ขอเชิญส่งทีมฟุตบอล เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล 6 คน "เทศบาลเมืองพัทลุง คัพ" ครั้งที่ 1 (ดู:29)(17/06/2559)
ประกาศ เรื่อง เลื่อนการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ จากสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองพัทลุง (ดู:21)(14/06/2559)
ประกาศสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองพัทลุง เรื่อง การจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ (ดู:14)(14/06/2559)
การให้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๕๙ (ดู:44)(23/05/2559)