สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่
28/01/53

แจ้งปิดทำการงานทะเบียนราษฏรชั่วคราวเพื่อปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์


ด้วยสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองพัทลุง จะปิดทำการเพื่อปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎรและบัตรประำจำตัวประชาชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ในระหว่างวันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน 2555 ยกเว้นเฉพาะการรับแจ้งตายซึ่งต้องแจ้งการตายภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่เวลาตายหรือเวลาพบศพ และจะเปิดทำการอีกครั้งในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 หากสงสัยสามารถสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 074-6140499 ในวันและเวลาราชการ จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ด้วย
โดย: ทม.พัทลุง
วันที่ 08/11/2555

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
เทศบาลเมืองพัทลุงกำหนดทำบันทึกข้อตกลงแปรรูปขยะเป็นเชื้อเพลิงทดแทน (ดู:10)(22/07/2557)
จังหวัดพัทลุงขอเชิญเที่ยวงานตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง ประจำปี 2557 (ดู:37)(18/07/2557)
เทศบาลเมืองพัทลุงขอเชิญรับฟังบรรยายพิเศษ โดยศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เรื่อง การสร้างคนดีที่พึงปรารถนาในสังคมไทย (ดู:44)(18/06/2557)
รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งสถาปนิก 3-5/6ว (ดู:69)(17/06/2557)
เทศบาลเมืองพัทลุงพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันทักษะวิชาการภาคใต้ ประจำปี 2558 (ดู:93)(13/06/2557)