สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่
28/01/53

แจ้งปิดทำการงานทะเบียนราษฏรชั่วคราวเพื่อปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์


ด้วยสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองพัทลุง จะปิดทำการเพื่อปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎรและบัตรประำจำตัวประชาชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ในระหว่างวันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน 2555 ยกเว้นเฉพาะการรับแจ้งตายซึ่งต้องแจ้งการตายภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่เวลาตายหรือเวลาพบศพ และจะเปิดทำการอีกครั้งในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 หากสงสัยสามารถสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 074-6140499 ในวันและเวลาราชการ จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ด้วย
โดย: ทม.พัทลุง
วันที่ 08/11/2555

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
เทศบาลเมืองพัทลุงได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดค่ายเด็กและเยาวชน ระดับภาคใต้ ประจำปี 2558 (ดู:4)(25/11/2557)
เลื่อนกำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557 (ดู:8)(24/11/2557)
เทศบาลเมืองพัทลุงกำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557 (ดู:19)(21/11/2557)
เทศบาลเมืองพัทลุงได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดค่ายเด็กและเยาวชน ระดับภาคใต้ ประจำปี 2558 (ดู:12)(20/11/2557)
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต ระหว่างเทศบาลเมืองพัทลุงกับสำนักงาน ปปช. (ดู:13)(19/11/2557)