สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่
28/01/53

แจ้งปิดทำการงานทะเบียนราษฏรชั่วคราวเพื่อปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์


ด้วยสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองพัทลุง จะปิดทำการเพื่อปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎรและบัตรประำจำตัวประชาชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ในระหว่างวันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน 2555 ยกเว้นเฉพาะการรับแจ้งตายซึ่งต้องแจ้งการตายภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่เวลาตายหรือเวลาพบศพ และจะเปิดทำการอีกครั้งในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 หากสงสัยสามารถสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 074-6140499 ในวันและเวลาราชการ จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ด้วย
โดย: ทม.พัทลุง
วันที่ 08/11/2555

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ประกาศสภาเทศบาลเมืองพัทลุง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่และเรื่องที่จะเข้าสู่ที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองพัทลุง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 (ดู:10)(21/05/2558)
ผังบูธนิทรรศการ เมืองลุงวิชาการ ทุกโรงเรียน (ดู:14)(21/05/2558)
กำหนดการพิธีเปิด "เมืองลุงวิชาการ" 2 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมอบจ.พัทลุง (ดู:17)(21/05/2558)
ที่พักผู้เข้าร่วมแข่งขัน เมืองลุงวิชาการ (ดู:17)(20/05/2558)
รายการแข่งขันทักษะวิชาการ 12 รายการ (ดู:30)(20/05/2558)