สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่
28/01/53

แจ้งปิดทำการงานทะเบียนราษฏรชั่วคราวเพื่อปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์


ด้วยสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองพัทลุง จะปิดทำการเพื่อปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎรและบัตรประำจำตัวประชาชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ในระหว่างวันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน 2555 ยกเว้นเฉพาะการรับแจ้งตายซึ่งต้องแจ้งการตายภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่เวลาตายหรือเวลาพบศพ และจะเปิดทำการอีกครั้งในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 หากสงสัยสามารถสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 074-6140499 ในวันและเวลาราชการ จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ด้วย
โดย: ทม.พัทลุง
วันที่ 08/11/2555

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง (ดู:5)(28/04/2559)
ขอแสดงความยินดี นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด สังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (ดู:29)(06/04/2559)
เทศบาลเมืองพัทลุงขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมเล่นน้ำสงกรานต์ ณ ถนนข้าวสังข์หยด (ดู:48)(06/04/2559)
การรับสมัครบุคคลเข้ารับทุนฝึกอบรมหลักสูตร "นักพัฒนาเด็กและเยาวชน" (ดู:35)(04/04/2559)
ขอเชิญร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นในงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๕๙ (ดู:50)(01/04/2559)