สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่
28/01/53

แจ้งปิดทำการงานทะเบียนราษฏรชั่วคราวเพื่อปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์


ด้วยสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองพัทลุง จะปิดทำการเพื่อปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎรและบัตรประำจำตัวประชาชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ในระหว่างวันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน 2555 ยกเว้นเฉพาะการรับแจ้งตายซึ่งต้องแจ้งการตายภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่เวลาตายหรือเวลาพบศพ และจะเปิดทำการอีกครั้งในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 หากสงสัยสามารถสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 074-6140499 ในวันและเวลาราชการ จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ด้วย
โดย: ทม.พัทลุง
วันที่ 08/11/2555

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ขอเชิญร่วมโครงการเทศบาลพบประชาชนเทศบาลเมืองพัทลุง ณ ถนนราเมศวร์ซอย 14 (ดู:24)(19/03/2558)
ประกาศสภาเทศบาลเมืองพัทลุง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่และเรื่องที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองพัทลุง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2558 (ดู:38)(26/02/2558)
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนวันมาฆบูชา ณ บริเวณศาลาจตุรมุข (ดู:44)(26/02/2558)
ขอเชิญร่วมโครงการเทศบาลพบประชาชนเทศบาลเมืองพัทลุง ณ บริเวณโรงฆ่าสัตว์เก่า (ดู:35)(26/02/2558)
เทศบาลเมืองพัทลุงได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดค่ายเด็กและเยาวชน ระดับภาคใต้ ประจำปี 2558 (ดู:35)(26/02/2558)