สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่
28/01/53

แจ้งปิดทำการงานทะเบียนราษฏรชั่วคราวเพื่อปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์


ด้วยสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองพัทลุง จะปิดทำการเพื่อปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎรและบัตรประำจำตัวประชาชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ในระหว่างวันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน 2555 ยกเว้นเฉพาะการรับแจ้งตายซึ่งต้องแจ้งการตายภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่เวลาตายหรือเวลาพบศพ และจะเปิดทำการอีกครั้งในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 หากสงสัยสามารถสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 074-6140499 ในวันและเวลาราชการ จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ด้วย
โดย: ทม.พัทลุง
วันที่ 08/11/2555

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
เทศบาลเมืองพัทลุงกำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558 (ดู:6)(27/11/2558)
เทศบาลเมืองพัทลุง ออกรณรงค์ให้ความรู้นักเรียนป้องกันโรคไข้เลือดออก (ดู:7)(27/11/2558)
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๘ ณ หาดแสนสุขลำปำ (ดู:54)(17/11/2558)
ขอเชิญประกวดหนูน้อยนพมาศและประกวดกระทงในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๘ (ดู:43)(16/11/2558)
เรื่อง เปิดรับลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือผู้พิการ (ดู:16)(16/11/2558)