สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่
28/01/53

แจ้งปิดทำการงานทะเบียนราษฏรชั่วคราวเพื่อปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์


ด้วยสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองพัทลุง จะปิดทำการเพื่อปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎรและบัตรประำจำตัวประชาชนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ในระหว่างวันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน 2555 ยกเว้นเฉพาะการรับแจ้งตายซึ่งต้องแจ้งการตายภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่เวลาตายหรือเวลาพบศพ และจะเปิดทำการอีกครั้งในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 หากสงสัยสามารถสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 074-6140499 ในวันและเวลาราชการ จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ด้วย
โดย: ทม.พัทลุง
วันที่ 08/11/2555

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าและอาหารในตลาด และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาตลาดในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง (ดู:44)(30/08/2559)
เทศบาลเมืองพัทลุงจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง (ดู:31)(30/08/2559)
ประชาสัมพันธ์รับโอน/(ย้าย) พนักงานเทศบาล (ดู:66)(26/08/2559)
เทศบาลเมืองพัทลุงจัดประกวดดนตรีสตริงเยาวชน “ Phatthalung Music Contest ” ณ เวทีการประกวดหาดแสนสุขลำปำ (ดู:50)(19/08/2559)
เทศบาลเมืองพัทลุงจัดประกวดดนตรีสตริงเยาวชน “ Phatthalung Music Contest ” ณ เวทีการประกวดหาดแสนสุขลำปำ (ดู:91)(19/08/2559)